מומלץ בשלב ראשון, לשכור חנות ללא שולחנות, כך השכירות תהיה זולה יות